Dane kontaktowe

Sekretariat Sieci prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”


ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin


tel. (81) 710 46 35

fax. (81) 710 46 35

e-mail:siecwspolpracy-ngo@oic.lublin.pl

Wideo

 

Miło jest nam poinformować, iż w ramach projektu "Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza" opracowano cykl czterech filmów "Sąsiedzi" promujący realizację wspólnych inicjatyw partnerskich.


Powstałe filmy promocyjne są rezultatem realizacji czterech inicjatyw realizowanych w przez Polsk Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”  w partnerstwie z Towarzystwem Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach oraz European fund of recreational, natural, environmental and humanitarian activity assistance "Futurus XXI" z Łucka (Ukraina).


Inicjatywy realizowane są w następujących obszarach działania:

 

Przeprowadzenie eksploracji terenowej i dokumentacji fotograficznej starych cmentarzy po stronie polskiej i ukraińskiej. Zadanie poprzedzone było pracami porządkowymi na nieczynnych, zaniedbanych cmentarzach.

 

Imprezy pokazują region Polesia po obu stronach Bugu przez pryzmat plenerów i imprez towarzyszących, organizowanych w różnych porach roku (plener fotograficzny, malarski, rzeźbiarski, filmowy, przegląd zespołów folkowych).

 

  • Inicjatywa "Historyczne i kulturowe pomniki polsko - ukraińskiego Polesia"

Wyszukanie, opisanie i przygotowanie materiałów promujących historyczne i kulturowe pomniki Polesia przez ekspedycje wolontariuszy. Efektem inicjatywy będzie stworzenie serii filmów i udostępnienie ich w Internecie pod nazwą "Wirtualne podróże".

 

Cykl warsztatów i wizyt studyjnych w biurach bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w celu zachęcenia polskich i ukraińskich NGO do uruchamiania punktów bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

„Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Za treść tego dokumentu odpowiada Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.”