Dane kontaktowe

Sekretariat Sieci prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”


ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin


tel. (81) 710 46 35

fax. (81) 710 46 35

e-mail:siecwspolpracy-ngo@oic.lublin.pl

09.02.2015

 

Program spotkania grup roboczych 

Spotkanie grup roboczych w ramach projektu  

„Sieć organizacji pozarządowych pogranicza” 

10 luty 2015r.  

Włodawa, ul. Partyzantów 13 (SOSW) 

  

  

10 luty 2015r.(wtorek) 


9.00  -  9.30 

 1. Przyjazdy gości  –zakwaterowanie irejestracja uczestników 

 1. 11.00 

 1. Ekonomia społeczna -  podstawowe informacje oraz  formalno-prawne aspekty zakładania i prowadzenia spółdzielnisocjalnej-Beata Gajewska  

11.00 - 11.30 

 1. Przerwa na kawę. 

 1. - 14.00 

 1. Dobre praktyki,prezentacje promujące ekonomię społeczną:  

 1. Danuta Szydłowska z Kraśnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, prezentacja spółdzielni socjalnej EXODUS. 

 1. Tomasz Jędrzejewski koordynator projektu (POKL) „Tworzymy miejscapracy”, i przedstawiciele spółdzielni socjalnej AMBROZJA z Chełma. 

Dyskusja na temat szans i zagrożeńrozwojuekonomii społecznej,a także możliwości finansowania.  

14.00 - 15.00 

Obiad 

15.00 - 19.00 

Spotkania w grupach roboczych wg schematu: 

 • Warsztaty - wypracowanie pomysłów na projektyspółdzielni socjalnychwwybranymobszarze.  

 • Konsultacje indywidualnez ekspertami przedstawicielami spółdzielni socjalnych.  

 • Sprawy różne.  

 • Podsumowaniepracygrup roboczych - prezentacja wypracowanych pomysłów.  

19.00 

Kolacja / nocleg dla osób, które zdeklarowały taką potrzebę, integracja.