Dane kontaktowe

Sekretariat Sieci prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”


ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin


tel. (81) 710 46 35

fax. (81) 710 46 35

e-mail:siecwspolpracy-ngo@oic.lublin.pl

16.02.2015

 

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego  materiału filmowego  „Sąsiedzi – Historyczne i kulturowe pomniki polsko - ukraińskiego Polesia”  

  

Miło jest nam poinformować, iż w ramach projektu "Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza" opracowano cykl czterech filmów "Sąsiedzi" promujący realizację wspólnych inicjatyw partnerskich. 

 
Powstałe filmy promocyjne są rezultatem realizacji czterech inicjatyw realizowanych w przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”  w partnerstwie  
z Towarzystwem Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach oraz European fund of recreationalnaturalenvironmental and humanitarian activity assistance "Futurus XXI" z Łucka (Ukraina). 

 

Przedstawiamy kolejny materiał filmowy, tym razem poświecony działaniom zrealizowanym  
w ramach Inicjatywy "Historyczne i kulturowe pomniki polsko - ukraińskiego Polesia"  

Wyszukanie, opisanie i przygotowanie materiałów promujących historyczne i kulturowe pomniki Polesia przez ekspedycje wolontariuszy. Efektem inicjatywy będzie stworzenie serii filmów i udostępnienie ich w Internecie pod nazwą "Wirtualne podróże" https://www.youtube.com/watch?v=ktoeyt2BpXQ&feature=youtu.be 

 

 
Zachęcamy również do obejrzenia filmów z Inicjatywy "Cmentarze po obu stronach Bugu"  

Przeprowadzenie eksploracji terenowej i dokumentacji fotograficznej starych cmentarzy po stronie polskiej 
i ukraińskiej. Zadanie poprzedzone było pracami porządkowymi na nieczynnych, zaniedbanych cmentarzach - https://www.youtube.com/watch?v=T67-22UsVWw  

 

 

Inicjatywy "Cztery pory roku"  

Imprezy pokazują region Polesia po obu stronach Bugu przez pryzmat plenerów i imprez towarzyszących, organizowanych w różnych porach roku (plener fotograficzny, malarski, rzeźbiarski, filmowy, przegląd zespołów folkowych) -  https://www.youtube.com/watch?v=EI_T6ZMrE_g&feature=youtu.be 

 

oraz  

 

Inicjatywy "Społeczeństwo obywatelskie"  

Cykl warsztatów i wizyt studyjnych w biurach bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w celu zachęcenia polskich i ukraińskich NGO do uruchamiania punktów bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego https://www.youtube.com/watch?v=PqT_8rx1Zso 

 

„Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Za treść tego dokumentu odpowiada Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.”