Dane kontaktowe

Sekretariat Sieci prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”


ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin


tel. (81) 710 46 35

fax. (81) 710 46 35

e-mail:siecwspolpracy-ngo@oic.lublin.pl

15.02.2015

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. „Społeczeństwo obywatelskie”.

Publikacja poświęcona jest następującej tematyce:

Rozdział I - Historia poradnictwa obywatelskiego i prawnego w Polsce i na świecie

 1. Krajowe podmioty zajmujące się problemat poradnictwa obywatelskiego i prawnego

 2. Zagraniczne podmioty zajmujące się problematyką poradnictwa obywatelskiego i prawnego

 3. Dotychczasowe projekty ustaw poświęcone systemowi nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prawnego w Polsce

 

Rozdział II - Modele poradnictwa prawnego i obywatelskiego

 1. Organizacja poradnictwa obywatelskiego i prawnego w Polsce

 2. Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich

 1. Podmioty świadczące poradnictwo obywatelskie i prawne

 2. Element wspólny dla trzech Modeli systemu świadczenia porad prawnych i obywatelskich

 3. Wybrane zagraniczne modele systemu pomocy prawnej

 

Rozdział III - Standardy oraz metody funkcjonowania biur poradnictwa Prawnego i obywatelskiego

 1. Wstęp

 2. Standardy poradnictwa w Polsce

 3. Standardy poradnictwa na świecie (wybrane państwa)

 4. Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich w Polsce

 5. Metody świadczenia poradnictwa w państwach członkowskich UE

 

Rozdział IV - Rozwiązania organizacyjno-prawne na Ukrainie

 1. Informacje ogólne

 2. Struktura instytucjonalna i organizacyjna systemu pomocy prawnej na podstawie ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej

 3. Podmioty zajmujące się problematyką poradnictwa obywatelskiego i prawnego

 

Poblikacja „Społeczeństwo obywatelskie” - do pobrania

 

Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Za treść tego dokumentu odpowiada Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.”