Dane kontaktowe

Sekretariat Sieci prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”


ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin


tel. (81) 710 46 35

fax. (81) 710 46 35

e-mail:siecwspolpracy-ngo@oic.lublin.pl

Jak przystąpić

Organizacje pozarządowe zainteresowane wspólnym działaniem dla realizacji swoich celów statutowych zapraszamy do przystąpienia do Sieci Współpracy Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej Fundacji „OIC Poland”.

Członkiem Sieci może zostać każda organizacja pozarządowa, której jednym z celów statutowych jest rozwój społeczności lokalnych.

W celu przystąpienia do Sieci prosimy o wypełnienie „Deklaracji Współpracy” (dokumenty dostępne w dziale „Dokumenty do pobrania”) wraz ze skierowaniem przedstawiciela do zasiadania w Radzie Programowej. Do wniosku prosimy o dołączenie kserokopii statutu oraz krótkiego uzasadnia dlaczego dana organizacja chce uczestniczyć w Sieci, czego oczekuje i ewentualnie w jakich obszarach może udzielić pomocy innym organizacjom. Dokumenty prosimy o przesyłanie drogą pocztową na adres sekretariatu Sieci dostępnego w zakładce „Kontakt”.

Decyzje o przyjęciu organizacji w poczet członków podejmuje Zarząd Sieci.