Dane kontaktowe

Sekretariat Sieci prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”


ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin


tel. (81) 710 46 35

fax. (81) 710 46 35

e-mail:siecwspolpracy-ngo@oic.lublin.pl

Rada programowa

 

 

Lp.

Nazwa

Członek Rady Programowej


1

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju

Gospodarczego "OICPoland"

 

Ewelina

Iwanek

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju

Gospodarczego "OIC Poland"

 

Jacek

Korzeniak

2

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie

 

Krystyna

Kończal

3

Stowarzyszenie "Rozwój Polesia"

 

Elżbieta

Nowicka-Różycka

4

Polski Związek Emerytów Rencistów i Iwalidów o/r w Cycowie

 

Krystyna

Orłowska

5

Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia

 

Antoni

Kobielas

6

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Miłosierdzia"

 

Zbigniew

Buchcic

7

Stowarzyszenie LGD "Polesie"

 

Małgorzata

Leszczyńska

8

Stowarzyszenie Razem Łatwiej

 

Mirosława

Wojcieszuk

9

Fundacja Lokalna Grupa Działania "Liderzy Polesia"

 

Wioleta

Sadowska

10

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw w Powiecie Włodawskim

 

Katarzyna

Gaj

11

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z

Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej

 

Maria

Lisek - Zięba

12

Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie

 

Elżbieta

Kowalik

13

Stowarzyszenie Malina

 

Aniela

Kłokosińska

14

Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej

im Janusza Kalinowskiego

 

Barbara

Litwiniak

15

Stowarzyszenie Skarby Ziemi Poleskiej

 

Anna

Wasilewicz

16

Centrum Promocji Pracy

 

Małgorzata

Mazur

17

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

 

Ewa

Noga

18

Stowarzyszenie Seniorów Złota Jesień

 

Józef

Zdolski

19

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno – Społecznych „Ad Astra”

 

Stanisława

Bida

20

Stowarzyszenie "Radzyń"

 

Jacek

Janowski

21

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

 

Zdzisław

Woś

22

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turów

 

Anna

Mróz

23

Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne

 

Maria

Hulewska - Kołtun

24

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS

 

Danuta

Szydłowska

25

Stowarzyszenie RENOVABIS

 

Edward

Łągwa

26

Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom „Nadzieja”

 

Agata

Zakrzewska

27

Stowarzyszenie Lokalne Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia

w Powiecie Włodawskim

 

Tomasz

Wołoszun

28

Stowarzyszenie "Przeszłość - Przyszłość"

 

Artur

Kwapiński

29

Poleskie Towarzystwo Medialne

 

Aldon

Dzięcioł

30

Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego

 

Magda

Krawczyk

31

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Komarówka Podlaska

"W Komarówce"

 

Aneta

Krzyżak

32

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia N.M.P.

 

Ks. Ryszard

Ostasz

33

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gdeszyńskiej

 

Ks. Ryszard

Ostasz

34

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń"

 

Barbara

Wojciechowska

35

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Dębowej Kłodzie

 

Grażyna

Kosicka - Topyłło

36

Stowarzyszenie Perły Chmielowa

 

Grażyna

Dąbrowska

37

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny

 

Waldemar

Siwiec

38

Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań

 

Janusz

Tryniecki

39

Stowarzyszenie Orzechów Sosnowica "SOS"

 

Małgorzata

Sytyk

40

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL"

 

Jolanta

Włoszek

41

Nadbużańskie Stowarzyszenie Miłośników Gminy Dubienka

 

Edward

Olchowski

42

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

 

Jakub

Wróblewski

43

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury

 

Edyta

Dobosz - Maciuk

44

Liga Ochrony Przyrody

 

Stanisława

Świerczyńska

45

Regionalne Stowarzyszenie Działań Społecznych "U źródła"

 

Jerzy

Rosiak

46

Fundacja Sztuki MaMePro

 

Jacek

Jarosz

47

Stowarzyszenie "U źródeł Ciemięgi"

 

Krzysztof

Górecki

48

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol

 

Łukasz

Pogorzelski

49

PMKS "Chrobry"

 

Adam

Adamczyk

50

Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nadbużańskiej

"Bugowiaki"

 

Łukasz

Daniluk

51

Zespół Ludowy "Zielawa" w Rossoszu

 

Aniela

Halczuk

52

Stowarzyszenie Ostrówek - Dom Rodzinny

 

Henryka

Spryszak

53

Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej i Integracji

Kulturowo - Społecznej "EduR Zabagonie"

 

Irena

Łobacz

54

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczno - Kulturalnego Rozwoju

Gminy Lubycza Królewska "Razem dla Lubyczy"

 

Jadwiga

Pizun

55

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Niedźwiada

"Nowa Myśl - Wspólne Działanie"

 

Andrzej

Bojan

56

Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Szkół Nr  1

w Łęcznej

 

Elżbieta

Jakubowska

57

Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki" w Łęcznej

 

Anna

Wróbel

58

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki "PLAMA"

 

Anna

Karwowska - Iwańczuk

59

Stowarzyszenie „Staszic” z Hrubieszowa

 

Iwona Fietka
60

Towarzystwo Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej

 

Marek Ryś