Dane kontaktowe

Sekretariat Sieci prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”


ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin


tel. (81) 710 46 35

fax. (81) 710 46 35

e-mail:siecwspolpracy-ngo@oic.lublin.pl

Organizacje Członkowskie

1. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”
3. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie
4. Stowarzyszenie „Rozwój Polesia”
5. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów o/r w Cycowie
6. Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia
7. Stowarzyszenie „Poleska Dolina Miłosierdzia”
8. Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”
9. Fundacja Lokalna Grupa Działania „Liderzy Polesia”
10. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw w Powiecie Włodawskim
11. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej
12. Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie
13. Stowarzyszenie Malina
14. Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im Janusza Kalinowskiego
15. Stowarzyszenie „Skarby Ziemi Poleskiej”
16. Centrum Promocji Pracy
17. Stowarzyszenie Seniorów Złota Jesień
18. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLNZA
19. Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno - Społecznych "Ad Astra"
20. Stowarzyszenie "Radzyń"
21. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
22. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turów
23. Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne
24. Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS
25. Stowarzyszenie RENOVABIS
26. Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom "Nadzieja"
27. Stowarzyszenie Lokalne Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie Włodawskim
28. Stowarzyszenie "Przeszłość - Przyszłości"
29. Poleskie Towarzystwo Medialne
30. Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego
31. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Komarówka Podlaska "W Komarówce"
32. Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia N.M.P.
33. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gdeszyńskiej
34. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń"
35. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Dębowej Kłodzie
36. Stowarzyszenie Perły Chmielowa
37. Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny
38. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań
39. Stowarzyszenie Orzechów Sosnowica "SOS"
40. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL"
41. Nadbużańskie Stowarzyszenie Miłośników Gminy Dubienka
42. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
43. Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury
44. Liga Ochrony Przyrody
45. Regionalne Stowarzyszenie Działań Społecznych "U źródła"
46. Fundacja Sztuki MaMePro
47. Stowarzyszenie "U źródeł Ciemięgi"
48. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol
49. PMKS "Chrobry"
50. Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nadbużańskiej "Bugowiaki"
51. Zespół Ludowy "Zielawa" w Rossoszu
52. Stowarzyszenie Ostrówek - Dom Rodzinny
53. Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej i Integracji Kulturowo - Społecznej "EduR Zabagonie"
54. Stowarzyszenie na Rzecz Społeczno - Kulturalnego Rozwoju Gminy Lubycza Królewska "Razem dla Lubyczy"
55. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Niedźwiada "Nowa Myśl - Wspólne Działanie"
56. Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Szkół Nr 1 w Łęcznej
57. Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki" w Łęcznej
58. Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki "PLAMA"
59. Stowarzyszenie „Staszic” z Hrubieszowa – Iwona Fietka
60. Towarzystwo Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej – Marek Ryś